11 Mar

Att vara medlem i Svenska kyrkan

Jag har varit medlem i Svenska kyrkan (och EFS) hela mitt vuxna liv, och efter att ha jobbat i organisationen det senaste halvåret har jag fått en ännu djupare förståelse för hur mycket som faktiskt görs. När jag hör att folk går ur Svenska kyrkan vill jag bara ta tag i deras axlar och skaka dem hårt.

För vet ni? Det spelar ingen roll vilken religion du har eller om du tror på något. Att vara medlem i Svenska kyrkan handlar om att bidra till något så mycket mer.

Varje vecka ordnar kyrkan massvis med aktiviteter för alla åldrar. Det är SFI som samlar många, många varje vecka där personal och volontärer från församlingen ger tid och energi för att umgås och undervisa nya pitebor i det svenska språket. Det är körer med hundratals deltagare, det är barngrupper, sorgegrupper, det är umgänge och aktiviteter för daglediga, för pensionärer, för arbetslösa. Det är ungdomsgrupper för ungdomar som behöver ett sammanhang, det är pizzakvällar, filmkvällar, läger och nya vänner. Det är stödsamtal, själavård och hembesök till ledsna, ensamma, frågande och utsatta människor. Jag kan fortsätta hur länge som helst. Och allt är helt gratis. Vilket innebär att alla har möjlighet att delta, oavsett ekonomisk situation.

Oavsett religion – vad finns det att inte vilja stötta?

Ursäkter som ”jag vill inte stötta tron på Gud” eller ”jag tycker det är för dyrt” är inte speciellt relevanta, för den stora frågan är:

Vill du bidra till människors välmående, till att skapa en mötesplats för de som vill och behöver samt hjälpa människor att känna att de har ett syfte och är betydelsefulla – för en procent av det du tjänar? 

Då tycker jag att du ska fortsätta vara med i Svenska kyrkan. Och helst många, många fler föreningar som jobbar för precis samma sak.

Jag läste ett blogginlägg härom dagen där jag tycker bloggaren beskrev det så bra.

”Ett medlemskap i Svenska kyrkan är att bry sig, det är att bidra och vara med, det är att få uppleva att man är större än sig själv och tillhör något som går igenom tider och rum. Det är att bidra till rättvisa och till människor välmående. Det är att skapa ett tryggt rum för alla de som söker sig dit. Att få bidra med en mötesplats för dem som så vill. Det är att stå värd för konserter och kultur, vackra kyrkor och underbara skådespel. Ett medlemskap i Svenska kyrkan är genomsyrat av öppenhet, närvaro och hopp. Men nähä, vill man världens sämsta så visst. Okej, gå du ur.”

Lämna en kommentar:

 • Jacob skriver:

  Bra inlägg!

 • Charlotte Dahlbäck skriver:

  Superbra skrivet Emma! Att alla får vara med och ingen behöver sitta på ”avbytarbänken” är också en av kyrkans fantastiska kvalite’er.

 • Lodaback skriver:

  Heja dej!!!!

 • LTD skriver:

  Klockers!

 • Lina skriver:

  Jättebra!

 • Anonym skriver:

  Måste bara kommentera det du skriver. Det är fantastiskt med aktiviteter och allt bra arbete som Svenska kyrkan gör – men din beskrivning av vad som gör Svenska kyrkan så bra får mig att associera till en välgörenhetsorganisation snarare än den kyrka som Jesus talar om. Det är inte på något sätt fel med välgörenhet, att stå värd för konserter och kultur och hjälpa människor att lära sig svenska för den delen heller, och självklart är sådant bra att stötta på olika sätt. För mig blir det dock väldigt märkligt att lyfta fram dessa saker som den främsta anledningen att vara med i Svenska kyrkan. Har vi inte reducerat Svenska kyrkan till något väldigt mycket mindre än vad hon borde vara, när hennes existens motiveras utifrån aktiviteter och välgörenhet (hur bra sådant än är)? Har inte kyrkan då förlorat sin verkliga uppgift och sin kärna (att utgöra Kristi kropp på jorden, sprida evangeliet etc)? För mig är det lite som en fotbollsklubb med en massa bra verksamhet utan några fotbollsmatcher.

  Du skriver ”Det spelar ingen roll vilken religion du har eller om du tror på något. Att vara medlem i Svenska kyrkan handlar om att bidra till något så mycket mer”. Hur kan det INTE spela någon roll om jag tror på något eller vilken religion jag har? Jag tror säkert att islam och buddhismen gör mycket bra för människor i sin omgivning och i omvärlden, men jag stödjer inte dem ekonomiskt för det. Det finns många bra organisationer och föreningar att stödja om syftet är att ”bidra till människors välmående, till att skapa en mötesplats för de som vill och behöver samt hjälpa människor att känna att de har ett syfte och är betydelsefulla”. Dessutom är det inte fel om människor kan få det i kyrkan (min egen församling jobbar mycket med dessa saker), men jag tror personligen inte att det är kyrkans främsta uppgift att bistå med aktiviteter.

  Att ett medlemsskap i svenska kyrkan innebär att ”uppleva att man är större än sig själv och tillhör något som går igenom tid och rum” låter i mina öron väldigt symtomatiskt för vår samtids syn på tro: att den finns till för att ge en känsla av meningsfullhet. Men vad ska vi med kyrkan, tro och Gud till om syftet bara är att få uppleva meningsfulla känslor? Förhoppningsvis tror vi väl som kristna på Guds existens och att Jesus dött för oss oberoende av vilka känslor eller upplevelser vi har – är inte DET syftet med att tillhöra en kristen kyrka?

  • Emma skriver:

   Tack för din kommentar! Du skriver att det är Guds existens och att Jesus har dött för oss som borde vara syftet med att tillhöra en kristen kyrka och det har jag full förståelse för. Det jag skriver som anledningar till att stödja Svenska kyrkan är inte att likställa med det primära syftet med organisationens existens, men det är många goda exempel på hur mycket mer kyrkans gemenskap ger än en fördjupad tro och relation med Gud – den delen är självklart det som gör kyrkan unik jämfört med en välgörenhetsorganisation. Att stödja Svenska kyrkans arbete kan man faktiskt göra oavsett religion eller tro. Det ger ändå kyrkan en möjlighet att fortsätta med det allt som de gör för människor som behöver det.

   Jag skriver inte heller att det är ”kyrkans främsta uppgift att bistå med aktiviteter”. Men det är en av många viktiga uppgifter.

   Som jag ser det går inte dina punkter emot mitt inlägg. Syftet med inlägget är att visa på några av de betydelsefulla uppgifter som jag tror att personer som väljer att gå ur Svenska kyrkan inte har tillräckligt stor medvetenhet kring.

   • Ann skriver:

    Du har rätt Emma! Om en person har bestämt sig för att gå ur Svenska kyrkan, så är det nog inte en predikan som kan få den personen att stanna kvar. Men dina konkreta beskrivningar av vad kyrkan också är, kan vara bra argument för att få personen att vara kvar och stödja den verksamheten. Och i förlängningen så vet man ju aldrig, om personen sedan kanske råkar höra en predikan som sätter hjärtat i rörelse… 🙂

 • Miriam skriver:

  Jag håller med ”Anonym”, jag håller även med de som går ur Svenska kyrkan med anledning av att ”de inte vill stötta tron på Gud” – det är att låta sin egen tro speglas i handlingar! Helt rätt!

  Alla sociala aktiviteter och engagemang som du nämner är hjälteinsatser för samhället. Men om kyrkan verkligen är Jesu Kristi kropp på jorden, bör den inte göra som Jesus gjorde när han levde på jorden? Han hjälpte de svaga, marginaliserade, sjuka och många fler på olika sätt samtidigt som han gav dem det mest dyrbaraste av allt: en tro på Gud och syndernas förlåtelse! Han visade dem vägen till Gud Fadern genom sin undervisning om himlen och vad Skriften säger om Gud.

  Om någon lämnar Svenska Kyrkan för att de inte tror på Gud så ta det som en komplimang, då har kyrkan lyckats förmedla sitt egentliga syfte med hela dess existens. Dessvärre förespråkar du att SK inte handlar så mycket om Gud när du skriver ”oavsett religion – vad finns det att inte vilja stötta?”, precis det resonemanget gör att jag lämnar SK – för att jag tror på Gud som Fadern, Sonen och den helige Anden och jag tror att Bibeln är Guds Ord som klart och tydligt förmedlar Kyrkans identitet i Jesus och att utifrån den uppenbarelsen möta människor i behov.

  Allt gott!

  • Ann skriver:

   Men kyrkan gör ju båda: predikar om Gud OCH hjälper de svaga! Är det inte det som kyrkan ska göra??? Vad lämnar DU kyrkan för? Vad går du till istället?

 • Tomas Jarvid skriver:

  Det här är en tänkvärd aspekt av medlemskap i Svenska Kyrkan, helt klart. Kyrkan bidrar med så många mötesplatser och håller uppe en stor del av samhället på det sättet.

 • Anonym skriver:

  Emma: Jag förstår helt din poäng med inlägget och jag tror säkert att du menar att kyrkan bidrar med mer än välgörenhet. Jag tycker dock att det är ytterst problematiskt att propagera för att människor som 1) inte är kristna, 2) inte är intresserade av kristen tro och 3) till och med (ibland) motarbetar Guds ord, ska vara med och bidra ekonomiskt och därmed ha ett inflytande över kyrkan. För vi har ju trots allt en kyrka som styrs av politiska partier (vilket ju i sig är fullständigt befängt), vilka i sin tur vill vinna politiska poäng och därför vänder kappan efter vinden i sin utformning av kyrkan så att hon blir så politiskt korrekt och lättsmält och möjligt. Och när medlemmarna består av människor som har andra intressen än att kyrkan ska vara kyrka och predika Guds ord, kommer detta att prägla hur kyrkopolitiken utformas (och i förlängningen, vad kyrkan ska tro på och predika). Också bland ”vanliga” ledare i Svenska kyrkan har jag stött på mentaliteten att man vill ge folk vad de vill ha, för ”då kanske fler kommer till kyrkan”. Men säg mig, varför är det ett självändamål att få människor till kyrkan om de inte får höra om Gud (för så illa är det tyvärr, på sina håll)? Och varför är det ett självändamål att ha en massa betalande medlemmar som inte har ett hjärta för kyrkan?

  Låt kyrkan bestå av dem som bryr sig om henne, säger jag. Det är viktigare än att kyrkan ska vända ut och in på sig själv för att passa alla för att tillslut inte passa någon. Jag uppmuntrar faktiskt människor som inte är kristna att gå ur Svenska kyrkan – jag tror att det är först då Svenska kyrkan kan bli trovärdig.

  Jag hittade en väldigt läsvärd text för ett tag sedan, och den kan nog säga det här bättre än jag. Läs! http://aletheia.se/2013/11/21/en-politiskt-korrekt-gud-ar-inte-gud/

 • Maria Lagerman skriver:

  Stå på dig Emma! Vi ska som öppen demokratisk folkkyrka just välkomna och omfamna alla de som vill vara med och stötta kyrkans arbete, för det är de allra första stegen på trons väg, att förstå att vi är till för varandra och världen, och inte bara till för oss själv och behöva mätas med måttstockar för vilka som tror tillräckligt mycket på Gud för att vara värda medlemskap!
  Om vi lämnar frågan om ”Allas lika värde” i synen på medlemskap är vi långt från vår bekännelses ”en helig allmännelig kyrka” helt enkelt.

 • Anonym skriver:

  Hmm.. Jag hoppas inte att jag gett intrycket av att vilja mäta människor med måttstockar för vilka som tror ”tillräckligt” mycket på Gud – jag är av den bestämda åsikten att man antingen tror eller också inte. Jag tror inte att man kan vara ”lite” eller ”mycket” kristen, åtminstone inte i Guds ögon. Om du uppfattade mig så beklagar jag verkligen! Men det är väl ganska tydligt att inlägget uppmuntrar personer som INTE tror på Gud över huvudtaget, eller rentav bekänner sig till en annan religion, ska vara medlemmar i och stödja en kristen kyrka..? Jag tycker att det är en viss skillnad. Vidare vill jag understryka vikten av att kyrkan bör välkomna alla – om man tror eller inte tror, om man inte vet vad man ska tro eller om man bara vill tro. Men på samma sätt som jag inte är med i och stödjer Sverigedemokraterna av den enkla anledningen att jag inte sympatiserar med dem och vill verka för samma saker, tycker jag inte att det är självklart att man ska vara medlem i och stödja Svenska kyrkan om man avsagt sig tron. Och detta i synnerhet inte när kyrkan styrs av politiska intressen, som till sin natur är mer angelägna om att locka väljare och vara attraktiva för den breda massan än att vara tydliga med och värna om den kristna tron (som för övrigt formuleras väldigt bra i trosbekännelsen, som du ju citerar :).

  Att alla ska vara välkomna i kyrkan oavsett tro är således en självklarhet för mig. Som kristen hade jag däremot gärna sett att de som bestämmer över och styr kyrkan har ett hjärta för evangeliet och vill hålla fast vid den kristna tron oavsett var aktuella politiska strömningar pekar (för de kommer alltid att skifta!). Men så länge en stor del av svenska folket är medlemmar i och stödjer kyrkan ekonomiskt kommer de politiska intressena att finnas kvar, och så länge vi har partipolitik i kyrkan är det något av en utopi att kyrkan ska kunna vara kyrka i den meningen Jesus talar om (det vill säga, hans kropp på jorden). Därför menar jag att det är tveksamt om man bör uppmuntra människor som inte bryr sig om kyrkan att vara medlemmar och upprätthålla den här strukturen. Tack för mig!

  • Ann skriver:

   Och när man ska rösta i kyrkovalet finns det alltid partier som heter något som Kyrklig samling eller nåt sånt. De partierna brukar bestå av människor som vill arbeta för Kyrkan utan att det ska vara ett speciellt parti som ska styra. Rösta på dessa partier!

 • Maria Lagerman skriver:

  Gissar att du sannolikt inte ser att du bjuder in med armbågen!
  ”En helig allmännelig kyrka” välkomnar också de som faktiskt inte VET om de tror eller inte, inklusive politiskt aktiva människor som på fler arenor visar att de vet att vi är till för varandra.
  Men om du känner att vår svenska kyrka inte är en kyrka i den mening Jesus talar om, så skulle jag tro att du kan hitta ett samfund som överensstämmer med din tolkning av bibeln. Vi är rätt många som vidhåller att medlemskapet i sin fullo ska vara öppet för alla som blott och bart nöjer sig med att Tillhöra. Oavsett grad av bekännelse och tro.

 • Per B skriver:

  Intressant diskussion att följa!

  Jag tycker ”anonym” har mycket bra tankar om vad det är att vara kyrka. Det är ju en sak att välkomna folk som inte är kristna eller inte vet om de är det, men det är också viktigt att fundera på vad man välkomnar till. Maria, du skriver att du delar bekännelsen om en ”helig allmännelig kyrka”. Vad lägger du för betydelse i ordet ”helig”? Att de kyrkopolitiska partierna tagit fasta på att kyrkan ska vara en ”allmännelig kyrka” råder det inget tvivel om, men man har ju stannat vid det. Precis som ”anonym” skriver är alla välgörenhetsprojekt som Emma tar upp fantastiska och en del i vad Jesus lär oss att göra, men det viktigaste budskapet Jesus kom med var att det finns en värld bortom denna. Det är sorgligt att Svenska kyrkan, som jag älskar, glömt av att det berätta om det. En kyrka som styrs av sekulära partier (som socialdemokraterna eller moderaterna) är lika orimligt som att en alkolist är med och styr en nykterhetsorganisation, det är i grunden en intressekonflikt.

  Som sagt, bra diskussion det här!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Det här är för alla som gillar IE6 och Opera på Nintendo Wii.

Tyvärr kommer den här siten att se väldigt tråkig ut i för er så du gör nog bäst i att byta webbläsare. Chrome eller ett PS4 är mitt förslag.

Frågor på det?:)